top of page

Organisatie

Veste Verlicht is een initiatief van stichting Rondom De Stenen Brug in samenwerking met StichtLicht en aanwonenden van de Oostvest van Goes.

 

Zij laten zich daarbij leiden door de volgende gedachten. De vesten hebben in het bewustzijn van de inwoners van Goes door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld. De loop van de vesten beïnvloedt tot op de dag van vandaag de verkeersstroom. Het bewustzijn van de schoonheid van de vesten heeft vermoedelijk pas in de vorige eeuw een hogere vlucht genomen. Het door de bekende landschapsarchitect Leonard Springer ontworpen groen heeft hieraan zeker bijgedragen. Op het sociale leven van de gemeenschap van Goesenaren hebben de vesten eveneens hun stempel gezet. Een rondje om de veste lopen, de Wallenloop, Koninginne- / Koningsdag, Festival de Veste, uiteenlopende activiteiten binden de bewoners met de Oostvest.

 

Met die gedachten wil de stichting Rondom De Stenen Brug samen met de aanwonenden van de Oostwal, Oostsingel, de Voorstad, Jacob Valckestraat en Dam de eigenheid van de Oostvest benadrukken door toevoegingen aan te brengen in de vorm van licht, beeld en geluid, om zo de toeschouwer langs de Oostvest te leiden. Wat zij daarbij beogen, is verbindingen leggen tussen bewoners en hun leefgebied en tussen het heden en verleden.

'De Vesten Verlicht' vond de eerste keer plaats in september 1997, toen waren alle vesten verlicht. Twintig jaar later, in april 2017, was er een reprise met Veste Verlicht, rond de Oostvest, in Aziatische sferen. Veste Verlicht sloot toen aan bij het themajaar Azië van Goes. Nu hebben we dus de derde editie.   

Ga naar: www.rondomdestenenbrug.nl

Wij danken onze sponsoren voor hun hulp om Veste Verlicht mede mogelijk te maken.

bottom of page