top of page
Maria_Magdalena.png

Houten beeldje Maria Magdalena, Frankrijk 18e eeuw. Collectie R.k. Maria Magdalenakerk. Foto Lenneke Strijd.

Maria Magdalena in Goes

Met twee Maria Magdalenakerken en een Magdalenastraat, komt de vraag algauw naar voren welke relatie en geschiedenis de stad Goes met de Bijbelse figuur heeft. Het project ‘Maria Magdalena in Goes’ duikt die geschiedenis in met een reeks van (kunst)activiteiten. Een daarvan is het vieren van de naamdag van Maria Magdalena op 22 juli, met het doel hiervan een jaarlijkse traditie te maken

Wie was Maria Magdalena? Leerling van Jezus van Nazareth. Geliefde ook, vaak met negatieve associaties. Apostel der apostelen wordt zij ook genoemd, omdat zij als eerste het lege graf zag en aan de apostelen de verrijzenis van Jezus verkondigde, wat met Pasen wordt herdacht. Maria Magdalena is dus een andere Maria dan de moeder van Jezus. Dikwijls wordt Maria Magdalena afgebeeld met voorwerpen die verwijzen naar het verhaal van de kruisiging en de opstanding: lang haar, een kannetje nardusolie, een kruis en een schedel. Daardoor is zij ook de beschermheilige van beroepsgroepen als kappers en drogisten. Volgens de legenden zette Maria Magdalena rond het jaar 33 vanuit het Midden-Oosten voet aan land in Europa, vanuit die insteek werd het project onderdeel van het Goes-Europajaar. Er was een veelheid aan exposities, concerten, films, lezing, kinderactiviteiten en routes/rondleidingen, die allemaal verschillende aspecten van Maria Magdalena in Goes belichtten. Ondernemers in de Magdalenastraat haakten ook aan, met o.a. een speciaal Magdalenabiertje en een Magdalenatattoo.

Goes heeft een lange geschiedenis met Maria Magdalena. Rond 1150 kwam in Goes de Maria Magdalenaparochie tot stand. Maria Magdalena werd daarmee de schutspatrones van de kerk én de stad, toen nog nauw verweven. De oudste beeltenis van Maria Magdalena in Goes is te vinden op een luidklok die tegenwoordig in de Stadhuistoren hangt, klok Merten uit 1484, gevolgd door haar beeltenis op het stadszegel van omstreeks 1500 (collectie Historisch Museum De Bevelanden). 

Van deze en meer sporen van Maria Magdalena in Goes werden van Pasen t/m Open Monumentendag foto’s getoond in een buitenexpositie in de kerktuin tegenover het museum. De panelen van deze expositie zijn tijdens Veste Verlicht nogmaals te zien, dit keer in de vorm van een ‘Maria Magdalenapad’ in het park van de Oostwal. En in een raam naast Café Baarends de presentatie ‘Het ontstaan van de Maria Magdalenaparochie in Goes’, die eerder in het museum vertoond werd.  

‘Maria Magdalena in Goes 2022’ is een project van StichtLicht in samenwerking met de beide Maria Magdalenakerken, Gemeentearchief Goes, Historisch Museum De Bevelanden en verschillende andere culturele instanties en werd ondersteund door gemeente Goes, stichting S. Boone en VSBfonds.  

www.mariamagdalenagoes.nl

bottom of page